01 | പ്രമേഹം |DIABETES

തുടക്കമാണെങ്കില്‍ പ്രമേഹം മാറാന്‍ മുക്കുറ്റി അരച്ച് നെല്ലിക്കാ വലുപ്പത്തില്‍ പാലില്‍ കഴിച്ചാല്‍ മതി. എത്ര മാരകമായ പ്രമേഹം ആണെങ്കിലും മുക്കുറ്റി കൊണ്ട് മാറും.

സര്‍വ്വരോഗസംഹാരിയായ മുക്കുറ്റി മഴക്കാലത്ത് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. മഞ്ഞുകാലത്ത് തീരെ കിട്ടില്ല. സീസണില്‍ പറിച്ച് മോദകമായോ, ഗുളമായോ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാല്‍ മറ്റു കാലങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കാം.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR DIABETES

FOR DIABETES

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in ഗൃഹവൈദ്യം | HOME REMEDIES and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to 01 | പ്രമേഹം |DIABETES

  1. Giri says:

    is it required whole plant from root to flower?

    Like

  2. nazimudheen says:

    i tired but no luck

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s