58 | ഗര്‍ഭകാല ഛര്‍ദ്ദി | MORNING SICKNESS

  1. മാതളനാരങ്ങയുടെ നീര് കുടിക്കുന്നത് ഗര്‍ഭകാല ഛര്‍ദ്ദി മാറാന്‍ ഫലപ്രദമാണ്.
  2. ചെന്തെങ്ങിന്‍റെ കരിക്കില്‍ ഏലത്തരി പൊടിച്ചിട്ട് കുടിച്ചാല്‍ ഗര്‍ഭകാല ഛര്‍ദ്ദി മാറും.
  3. കുമ്പളത്തിന്‍റെ ഇല തോരന്‍ വെച്ച് കഴിച്ചാല്‍ ഗര്‍ഭകാല ഛര്‍ദ്ദി പെട്ടന്ന് മാറും.

തെക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ മാതളനാരങ്ങ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫലം വടക്ക് ഉറുമാംപഴം, ദാടിമാതളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന POMEGRANATE ആണ്.

FOR MORNING SICKNESS
FOR MORNING SICKNESS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.