309 | തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങള്‍ | THYROID DISORDERS

309 | തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങള്‍ | THYROID DISORDERS
309 | തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങള്‍ | THYROID DISORDERS
 • ഇലഞ്ഞിത്തോല് ഇരുമ്പു തൊടാതെ കാടിവെള്ളത്തില്‍ അരച്ചു പുറമേ പുരട്ടുക
 • കച്ചോലത്തിന്‍റെ ഇല അരച്ചു പുരട്ടുക
 • കാഞ്ഞിരത്തിന്‍റെ വേരിന്‍മേല്‍ത്തൊലി കഷായം വെച്ച് എണ്ണ കാച്ചി നെറുകയില്‍ വെയ്ക്കുക. പുറമേ പുരട്ടുക.
 • ചെറുകടലാടി, നിലമ്പരണ്ട, നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ്ഇവ മൂന്നും സമം ചേര്‍ത്തരച്ചു പാലില്‍ സേവിക്കുക.
 • ഗോമൂത്രം വറ്റിച്ച് അല്‍പ്പം മഞ്ഞള്‍ ചേര്‍ത്ത് ഗുളികയാക്കി കൊടുക്കുക.
 • രസഗന്ധിമെഴുക് നല്ലതാണ്.
 • ഗുല്‍ഗുലു ശുദ്ധി ചെയ്തത്, ഗുല്‍ഗുലുതിക്തകാരിഷ്ടം എന്നിവ നല്ലതാണ് (ഗുല്‍ഗുലു ചേര്‍ന്ന മരുന്നുകള്‍ മിക്കവാറും എല്ലാം നല്ലതാണ്)

305 | തൈറോയിഡ് | THYROID DISORDERS

തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും ഈ ഔഷധങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്രദമാണ്.

പുറമേ ലേപനത്തിന്:

 • ഇലഞ്ഞിത്തോല് ഇരുമ്പു തൊടാതെ അടര്‍ത്തിയെടുത്ത്‌, കാടിവെള്ളത്തില്‍ അരച്ചു പുരട്ടുക.
 • കച്ചോലത്തിന്‍റെ ഇല അരച്ചു പുരട്ടുക
 • കാഞ്ഞിരത്തിന്‍റെ വേരിന്മേല്‍ത്തൊലി കഷായം വെച്ച്, എണ്ണ കാച്ചി ആ എണ്ണ നിറുകയില്‍ വെക്കുക; പുറത്തു പുരട്ടുക

ഉള്ളില്‍ കഴിക്കാന്‍

 • നിലമ്പരണ്ട, നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ്‌, ചെറുകടലാടി ഇവ മൂന്നും ചേര്‍ത്തരച്ചു പാലില്‍സേവിക്കുക
 • ഗോമൂത്രം വറ്റിച്ച് അല്‍പ്പം മഞ്ഞള്‍ ചേര്‍ത്ത് ഗുളികയാക്കി സേവിക്കുക
 • ഗുല്‍ഗുലുതിക്തകാരിഷ്ടം, രസഗന്ധിമെഴുക്, ഗുല്‍ഗുലു ശുദ്ധിചെയ്തത്, ഗുല്‍ഗുലു ചേര്‍ന്ന മിക്കവാറും മരുന്നുകള്‍ എന്നിവ നല്ലതാണ്. വൈദ്യോപദേശം അനുസരിച്ചു സേവിക്കുക.
305 | തൈറോയിഡ് | THYROID DISORDERS
305 | തൈറോയിഡ് | THYROID DISORDERS

177 | തൈറോയിഡ് | THYROID

ചെറുകടലാടി, നിലമ്പരണ്ട, നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ് – ഇവ മൂന്നും ചേര്‍ത്തരച്ചു പാലില്‍ സേവിച്ചാല്‍ തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ശമിക്കും.

176 | തൈറോയിഡ് | THYROID
176 | തൈറോയിഡ് | THYROID

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

65 | പനി | തൈറോയിഡ് | FEVER | THYROID

കടുക്ക ശര്‍ക്കര ചേര്‍ത്തരച്ച് ചിറ്റമൃതിന്‍ നീരില്‍ കഴിക്കുക.

ചിറ്റമൃത്, അമൃത് എന്ന് രണ്ടു ചെടികള്‍ ഉണ്ട്. ചിറ്റമൃത് ആണ് വേണ്ടത്.

കഴലയില്‍ നീര്, മുട്ടിന് നീര് തുടങ്ങി ശരീരത്തില്‍ നീര്‍ക്കോളുള്ള പനികള്‍ വന്നാല്‍ മാറാന്‍ ഉത്തമം.  അന്നനാളത്തില്‍ കാന്‍സര്‍ ആവിര്‍ഭവിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പനി മാറാന്‍ അത്യുത്തമ ഔഷധം. ഹൈപ്പര്‍ തൈറോയിഡിസം (HYPERTHYROIDISM), ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം (HYPOTHYROIDISM) രണ്ടും മാറുന്നതായി അനുഭവം.

FOR FEVER & THYROID
FOR FEVER & THYROID

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

31 | ആര്‍ത്തവത്തകരാറുകള്‍ | MENSTRUAL IRREGULARITIES

മുളയുടെ തളിരില അഥവാ കുരുന്നില അല്ലെങ്കില്‍ മണ്ണില്‍ നിന്ന് പൊന്തി വരുന്ന മുള, മുളയുടെ കുരുന്നു മൊട്ട് എന്നിവ കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാല്‍ ആര്‍ത്തവ തകരാറുകള്‍ എല്ലാം മാറും.

തൈറോയിഡിന്‍റെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും ഈ കഷായം ഉത്തമമാണ്.

Home Remedy for Menstrual Irregularities – “KASHAYA” of tender leaves and Buds of Bamboo -Boil 60 gm of the crushed raw material in 12 glasses of water till water level reduces to 1.5 glasses. Have 1/2 glass of KASHAYA 3 times a day. This preparation is effective for Thyroid related issues also.
Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR MENSTRUAL IRREGULARITIES
FOR MENSTRUAL IRREGULARITIES