173 | ആര്‍ത്തവരക്തസ്രാവം | MENSTRUAL BLEEDING

സഹദേവി (പൂവാംകുറുന്തല്‍) സമൂലം അരച്ചു കഴിച്ചാല്‍ സ്ത്രീകളില്‍ ആര്‍ത്തവസമയത്തുണ്ടാകുന്ന അമിത രക്തസ്രാവം നില്‍ക്കും.

(അല്ലാത്ത ബ്ലീഡിംഗുകളും നില്‍ക്കും)

മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനു ഫലപ്രദമായ ഔഷധമാണ്

172 | ആര്‍ത്തവരക്തസ്രാവം | MENSTRUAL BLEEDING
172 | ആര്‍ത്തവരക്തസ്രാവം | MENSTRUAL BLEEDING

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

168 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | കാമില | JAUNDICE

അഞ്ചു ഗ്രാം തുമ്പപ്പൂവ്, ഒരു ഗ്രാം കാവിമണ്ണ്  (സുവര്‍ണ്ണഗൈരികം), ഒരു ഗ്രാം ഇരട്ടിമധുരം (യഷ്ടിമധു) എന്നിവ ചതച്ച് ഒരു തുണിയില്‍ കിഴികെട്ടി മുലപ്പാലില്‍ മുക്കി കണ്ണില്‍ ഇറ്റിച്ചാല്‍ കാമില മാറും.

കാവിമണ്ണ് പര്‍വ്വതങ്ങളില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ധാതു ആണ്. ചുവപ്പു കലര്‍ന്ന മഞ്ഞനിറമുള്ള സുവര്‍ണ്ണഗൈരികവും, ചെമ്പിന്‍റെ നിറമുള്ള പാഷാണഗൈരികവും എന്ന് രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ട്. അങ്ങാടിക്കടകളില്‍ വാങ്ങാന്‍ കിട്ടും.

അതീവഫലദായകമാണ് ഈ ഔഷധം.

168 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | കാമില | JAUNDICE
168 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | കാമില | JAUNDICE

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

163 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE

ഇളനീര്‍വെള്ളത്തില്‍ മാവിന്‍റെ തളിരില അരച്ചു കഴിച്ചാല്‍ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറും.

തേന്മാവിന്‍റെ തളിരിലയും ചെന്തെങ്ങിന്‍റെ കരിക്കും ആണ് ഉത്തമം.

163 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE
163 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

145 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE

ചുണ്ണാമ്പും ശര്‍ക്കരയും അരച്ച്, അതില്‍ തരി പച്ചക്കര്‍പ്പൂരം ചേര്‍ത്ത് കഴിക്കുക

(പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുക)

  • ചുണ്ണാമ്പും ശര്‍ക്കരയും അരച്ച്, അതില്‍ തരി പച്ചക്കര്‍പ്പൂരം ചേര്‍ത്ത് വായില്‍ എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു വിഴുങ്ങുക.
  • രാത്രിയില്‍ വേണം ഈ ഔഷധം കൊടുക്കാന്‍.
    ഔഷധം കഴിച്ച ശേഷം കുറഞ്ഞത് 8 മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിയ്ക്കാന്‍ പാടില്ല.
  • പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ശരീരത്തില്‍ തണുപ്പു വീഴും വരെ വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങണം. മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറും.
  • ശേഷം ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടം കഴിക്കാം.
145 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE
145 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

128 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE

കശുമാവിന്‍റെ തളിരിലയും ജീരകവും ചേര്‍ത്തരച്ചു കഴിച്ചാല്‍ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറും

രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് കഴിക്കുന്നത് ഉത്തമം.

Paste of Cummin and tender leaves of cashew tree (Anacardium Occidentale) is very effective for jaundice

JAUNDICE
JAUNDICE

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only. This information is shared by Swami Nirmalananda Giri Maharaj

126 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE

വെളുത്ത ആവണക്കിന്‍റെ തളിരില, ജീരകം, മഞ്ഞള്‍ മൂന്നും ചേര്‍ത്ത് അരച്ച് നെല്ലിക്കാവലുപ്പത്തില്‍ കഴിച്ചാല്‍ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറും.

JAUNDICE
JAUNDICE

Paste of (a) tender leaves of castor oil plant (Rinisis Communis), (b) cummin and (c) turmeric is an effective remedy for jaundice

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only. This information is shared by Swami Nirmalananda Giri Maharaj

124 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE

കൂവളത്തിന്‍റെ ഇലയുടെ നീരില്‍ ചുക്ക്, തിപ്പലി, കുരുമുളക് (ത്രികടു) ഇവ സമം പൊടിച്ചുചേര്‍ത്ത് കഴിച്ചാല്‍ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറും.

കീഴാര്‍നെല്ലിയെക്കാള്‍ ഫലപ്രദമാണ്.

JAUNDICE
JAUNDICE

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only. This information is shared by Swami Nirmalananda Giri Maharaj

17 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE

കീഴാര്‍നെല്ലി (PHYLLANTHUS NIRURI) തൊട്ടുരിയാടാതെ സമൂലം പറിച്ച് പാലില്‍ അരച്ചു കഴിക്കുന്നത് മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറാന്‍ ഉത്തമമാണ്.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR JAUNDICE
FOR JAUNDICE