159 | ഹൃദ്രോഗം | HEART DISEASES

ഹൃദയസംബന്ധിയായ ഒട്ടുമിക്ക ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും നീര്‍മരുത് (TERMINALIA ARJUNA) ഉത്തമ ഔഷധമാണ്.

നീര്‍മരുതിന്‍തൊലി ഇരട്ടിമധുരം ചേര്‍ത്ത് പാല്‍ക്കഷായം വെച്ചു കഴിച്ചാല്‍ ഹൃദ്രോഗം മാറും

പാല്‍ക്കഷായം : നീര്‍മരുതിന്‍തോല്, ഇരട്ടിമധുരം ഇവ 30 ഗ്രാം വീതം ആകെ 60 ഗ്രാം ചതച്ചു കിഴികെട്ടി 300 ml പശുവിന്‍പാലും ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളവും ചേര്‍ത്തു കാച്ചി പാലളവാക്കി കുറുക്കിയെടുത്ത് 150 ml വീതം രണ്ടുനേരം കഴിക്കാം.

159 | ഹൃദ്രോഗം | HEART DISEASES
159 | ഹൃദ്രോഗം | HEART DISEASES

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Advertisements

156 | ഹൃദ്രോഗം | HEART DISEASES

നീര്‍മരുതിന്‍തോല് 60 gm ചതച്ചു കിഴികെട്ടി 300 ml പശുവിന്‍പാലും ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളവും ചേര്‍ത്തു കാച്ചി പാലളവാക്കി കുറുക്കി 150 ml വീതം രണ്ടുനേരം കഴിച്ചാല്‍ ഹൃദ്രോഗം മാറും.
മുതിര്‍ന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സാധാരണ അളവിന്‍റെ പകുതിയും, ചെറിയ കുട്ടികള്‍ക്ക് സാധാരണ അളവിന്‍റെ നാലിലൊന്നും അളവ് ഔഷധം മതിയാകും.
നാല്‍പ്പതു ദിവസം തുടരെ കഴിച്ചാല്‍ ഹൃദ്രോഗത്തിനു ശമനം ഉണ്ടാകും.

156 | ഹൃദ്രോഗം | HEART DISEASES
156 | ഹൃദ്രോഗം | HEART DISEASES

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only