385 ¦ വൃക്കരോഗങ്ങള്‍ ¦ Kidney Diseases

385 ¦ വൃക്കരോഗങ്ങള്‍ ¦ Kidney Diseases
385 ¦ വൃക്കരോഗങ്ങള്‍ ¦ Kidney Diseases

ശോഫത്തിനും വൃക്കരോഗത്തിനും ഔഷധപാനീയം

തേറ്റാമ്പരല്‍, വയല്‍ച്ചുള്ളിവേര്, കല്ലൂര്‍വഞ്ചിവേര്, ഞെരിഞ്ഞില്‍, തവിഴാമവേര്, കൊഴിഞ്ഞില്‍വേര്, ചെറൂള സമൂലം എന്നിവയോരോന്നും പത്തു ഗ്രാം വീതം എടുത്ത്, വൃത്തിയാക്കി, നന്നായി ചതച്ച്, നാല് ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ വെന്ത്, ഒരു ലിറ്ററാക്കി വറ്റിച്ച്, തണുപ്പിച്ച്, അരിച്ചെടുത്ത്, ദിവസം പല തവണയായി കുടിക്കുക.

ഔഷധങ്ങള്‍ നന്നായി പൊടിച്ചു സൂക്ഷിക്കാമെങ്കില്‍ നാല് ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തിനു പകരം രണ്ടു ലിറ്റര്‍ വെള്ളം മതിയാകും.

328 | വൃക്കരോഗങ്ങൾ | Kidney Disorders

328 | വൃക്കരോഗങ്ങൾ | Kidney Disorders
328 | വൃക്കരോഗങ്ങൾ | Kidney Disorders

കൃതഹസ്തനായ ഒരു വൈദ്യന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൃത്യമായ പഥ്യത്തോടെ ഈ ഔഷധം നിശ്ചിതകാലം സേവിച്ചാൽ വൃക്കരോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വലയുന്ന മർത്ത്യന് വൃക്ക മാറ്റിവെയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ രക്ഷപ്പെടാം.

അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്:

“പഥ്യാ ശതദ്വയാന്മൂത്ര
ദോണേനാമൂത്ര സംക്ഷയാത്
പക്വാത് ഖാദേത് സമധൂനീ
ദ്വേദോഹന്തി കഫോത്ഭവാൻ
ദുർന്നാമ കുഷ്ഠാശ്വയഥു
ഗുല്മ മേദോഹര കൃമീൻ
ഗ്രന്ഥ്യർബുദ പചീസ്ഥൗല്യ
പാണ്ഡുരോഗാഢ്യ മാരുതാൻ”

അരിച്ചെടുത്ത 16 ഇടങ്ങഴി ഗോമൂത്രത്തിൽ, 200 കടുക്ക ഇട്ട് ഗോമൂത്രം മുഴുവനും വറ്റും വരെ പചിച്ച്, ചൂട് ആറുമ്പോൾ തേൻ ചേർത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച്, അതിൽ നിന്ന് ഒരു നേരം രണ്ട് കടുക്ക വീതം എടുത്ത് കുരു കളഞ്ഞ് സേവിക്കണം. ഈ യോഗത്തിൽ കടുക്ക ഒന്നിന് ഒന്നേകാൽ തുടം – അഞ്ച് ഔൺസ് – ഗോമൂത്രം എന്ന കണക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും ഉണ്ട്.

255 | വൃക്കകളില്‍ കല്ല്‌ | KIDNEY STONES

വൃക്കകളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലുകള്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ കഴിവുള്ള ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ് ഇലമുളച്ചി. ഇലമുളച്ചിയുടെ ഇല പുലര്‍ച്ചെ വെറും വയറ്റില്‍ കഴിക്കുന്നത്‌ വൃക്കയിലെ കല്ലുകള്‍ ശമിക്കാന്‍ സഹായകമാണ്.

255 | വൃക്കകളില്‍ കല്ല്‌ | KIDNEY STONES
255 | വൃക്കകളില്‍ കല്ല്‌ | KIDNEY STONES

239 | വൃക്ക-രോഗം | KIDNEY FAILURE | HIGH CREATININE LEVEL IN BLOOD

നാടന്‍ കോഴിയുടെ മുട്ടയുടെ വെള്ള, കദളിപ്പഴം, നല്ലെണ്ണ, വെണ്ണ ഇവയുടെ മിശ്രിതം രക്തത്തിലെ CREATININE നില കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായകമാണ്.

ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയില്‍ ഒരു സ്പൂണ്‍ നല്ലെണ്ണയും, ഒരു സ്പൂണ്‍ വെണ്ണയും ചേര്‍ത്ത് അതില്‍ ഒരു കദളിപ്പഴം നന്നായി അടിച്ചു ചേര്‍ത്ത് രണ്ടു നേരമായി സേവിക്കുക.

239 | വൃക്ക-രോഗം | KIDNEY FAILURE | HIGH CREATININE LEVEL IN BLOOD
239 | വൃക്ക-രോഗം | KIDNEY FAILURE | HIGH CREATININE LEVEL IN BLOOD

153 | വൃക്കരോഗം | KIDNEY DISORDERS

വൃക്കകളുടെ രോഗത്തിനു അമൃത് അരിഞ്ഞു പാലു കാച്ചിക്കുടിക്കുകയോ, അമൃത് ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് 10 ml എടുത്തു മഞ്ഞള്‍പ്പൊടി ലേശം വീതം ചേര്‍ത്തു കഴിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്.

വൃക്കകള്‍ക്കു രോഗം ബാധിക്കുന്ന ലക്ഷണം – ആദ്യമായി കണ്‍പോളകളുടെ താഴെ നീര്‍ത്തടിയും കണ്ടുതുടങ്ങും. അതോടെ അമൃത് മേല്‍പ്പറഞ്ഞപോലെ സേവിച്ചുതുടങ്ങണം.

153 | വൃക്കരോഗം | KIDNEY DISORDERS
153 | വൃക്കരോഗം | KIDNEY DISORDERS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only