383 ¦ ജലോദരം ¦ Ascites

383 ¦ ജലോദരം ¦ Ascites
383 ¦ ജലോദരം ¦ Ascites

ആവണക്കിന്റെ പഞ്ചാംഗം ഗോമൂത്രത്തില്‍ വേവിച്ച് ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും സേവിക്കുന്നത് ജലോദരത്തില്‍ അതീവഫലദായകമാണ്.

പൂവ്, ഇല, കായ, കാണ്ഡം, വേര് ഇവയാണ് പഞ്ചാംഗം എന്നതു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ആവണക്കിന്റെ ഇല, പൂവ്, തൊലി, വേരിന്മേല്‍ത്തൊലി, കായ എല്ലാം വൈദ്യോപദേശം അനുസരിച്ച് വേണ്ടവ വേണ്ട വണ്ണം ശുദ്ധിചെയ്ത് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാം. എല്ലാം ചേര്‍ത്ത് പത്തു ഗ്രാം ആവണക്ക് 50 ഗ്രാം ഗോമൂത്രത്തില്‍ വേവിച്ച് വറ്റിച്ച് 20 ഗ്രാം ആക്കി, തണുപ്പിച്ച്, പിഴിഞ്ഞ്, അരിച്ച് കഴിക്കണം.

സ്പ്ലീന്‍ വീര്‍ക്കുന്ന അവസ്ഥകളിലും ഈ ഔഷധപ്രയോഗം ഗുണം ചെയ്യും.

കൃതഹസ്തരായ വൈദ്യന്മാരുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ചു വേണം ഔഷധപ്രയോഗം.

229 | പ്ലീഹോദരം | SPLEEN CIRRHOSIS

അറുപതു ഗ്രാം ഞാവല്‍ത്തൊലി പന്ത്രണ്ടു ഗ്ലാസ്സ് വെള്ളത്തില്‍ വെന്ത് ഒന്നര ഗ്ലാസ്സാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചെടുക്കുന്ന കഷായം തേന്‍ മേമ്പൊടി ചേര്‍ത്ത് മൂന്നു നേരം അര ഗ്ലാസ്സ് വീതം കഴിക്കുക.

അതിസാരം ഉദരരോഗങ്ങള്‍ എന്നിവയും ഈ കഷായം കൊണ്ട് ശമിക്കും.

229 | പ്ലീഹോദരം | SPLEEN CIRRHOSIS
229 | പ്ലീഹോദരം | SPLEEN CIRRHOSIS