95 | തലയിലെ പേന്‍ ശല്യം | LICE

കുരുമുളകുപൊടി തേങ്ങാപ്പാലില്‍ ചേര്‍ത്ത് ചെറുതായി ചൂടാക്കി തലയില്‍ തേച്ച് ഉരസിയ ശേഷം എരിക്കില ഇട്ടു വെന്ത വെള്ളത്തില്‍ തല കഴുകുക

ഔഷധം പ്രയോഗിക്കേണ്ട രീതി :
ഒരു ടീസ്പൂണ്‍ കുരുമുളകുപൊടി 60 മില്ലി ലിറ്റര്‍ ‘വെള്ളം ചേര്‍ക്കാത്ത തേങ്ങാപ്പാലില്‍’ ചേര്‍ത്ത് ചെറുതായി ചൂടാക്കി തലയില്‍ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു തിരുമ്മുക. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എരിക്കിന്‍റെ ഇല ഇട്ടു വെന്ത വെള്ളത്തില്‍ തല കഴുകുക.

FOR LICE
FOR LICE

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.
Dr KC Balram Bangalore