114 | പാമ്പിന്‍ വിഷം | SNAKE POISON

പാമ്പുകടി ഏറ്റാല്‍ ഉടന്‍ ഈശ്വരമൂലിയുടെ ഇല അരച്ചു കടിവായില്‍ ശക്തിയായി തിരുമ്മുകയും, ഇല പിഴിഞ്ഞ നീര് 10 ml വീതം ലേശം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേര്‍ത്ത് ദിവസവും ആറുപ്രാവശ്യം വീതം കഴിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ വിഷബാധയില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം.

ഈശ്വരമൂലി, ഗരുഡക്കൊടി, ഗാരുഡി തുടങ്ങി പല പേരുകളില്‍ ഈ ചെടി അറിയപ്പെടുന്നു.

for snake-poison
for snake-poison

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only