134 | ചുമ | കഫക്കെട്ട് | COUGH | SPUTUM

തുളസിയില, പുതിനയില, മല്ലിയില, കുരുമുളക് – നാലും ചതച്ചു വെള്ളത്തിലിട്ടു വേവിച്ചു കഷായമാക്കി കഴിച്ചാല്‍ ചുമയും കഫക്കെട്ടും മാറും.

Having KASHAYA of Black Pepper, Leaves of Holy Basil, Mint and Coriander is very effective for cough with sputum.

<<<

134 | ചുമ | കഫക്കെട്ട് | COUGH | SPUTUM
134 | ചുമ | കഫക്കെട്ട് | COUGH | SPUTUM

>>>

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.
Dr KC Balaram Bangalore

50 | ചുമ | COUGH | ആസ്ത്മ | ASTHMA

ആടലോടകത്തിന്‍റെ ഇല വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ നീരില്‍ തേനും കല്‍ക്കണ്ടവും ചേര്‍ത്ത് കഴിച്ചാല്‍ ചുമ മാറും.

ഒരു നേരം ഒരു ടീസ്പൂണ്‍ വെച്ച് ദിനം മൂന്നു നേരം വരെ കഴിക്കാം.

ഈ ഔഷധം ആസ്ത്മയ്ക്കും അത്യന്തം ഉത്തമമാണ്.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

FOR COUGH & ASTHMA
FOR COUGH & ASTHMA

49 | ചുമ | COUGH

തെങ്ങിന്‍റെ പഴുത്ത മടല്‍ വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ നീരില്‍ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതും പനങ്കല്‍ക്കണ്ടവും ചേര്‍ത്ത് കഴിച്ചാല്‍ എത്ര മാരകമായ ചുമയും മാറും.

തെങ്ങിന്‍റെ പഴുത്ത മടല്‍ കനലില്‍ വെച്ചു വേണം വാട്ടാന്‍. അതിന് ഉള്ള സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കില്‍ പഴുത്ത മടല്‍ ചെറുതായി മുറിച്ച് ആവിയില്‍ വേവിച്ച് നീര് എടുത്താലും മതി.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

FOR COUGH
FOR COUGH