311 | കിടക്കയില്‍ മൂത്രമൊഴിക്കല്‍ | ENURESIS | BED WETTING

311 | കിടക്കയില്‍ മൂത്രമൊഴിക്കല്‍ | ENURESIS | BED WETTING
311 | കിടക്കയില്‍ മൂത്രമൊഴിക്കല്‍ | ENURESIS | BED WETTING

ചെറിയ കുട്ടികളില്‍ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണ് ഇത്. പതിവായി കിടക്കയില്‍ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന പ്രവണത കണ്ടാല്‍ :

  • നെല്ലിയില നീരില്‍ അവില്‍ നനച്ചു കൊടുക്കുക.
  • വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിലെ തീര്‍ത്ഥം കുടിക്കാന്‍ കൊടുക്കുക.
  • Costicum (Costicum-30) എന്ന ഹോമിയോ മരുന്ന് 5 തുള്ളി അര ഔണ്‍സ് വെള്ളത്തില്‍ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “311 | കിടക്കയില്‍ മൂത്രമൊഴിക്കല്‍ | ENURESIS | BED WETTING”

  1. കഴുത്തിൽ,കക്ഷത്തിൽ കറുത്ത കളർ വരുന്ന അവസ്ഥക്ക് എന്താണ് പ്രതിവിധി ??? പ്രമേഹത്തിന്റെ തുടക്കം ആക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: