305 | തൈറോയിഡ് | THYROID DISORDERS

തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും ഈ ഔഷധങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്രദമാണ്.

പുറമേ ലേപനത്തിന്:

  • ഇലഞ്ഞിത്തോല് ഇരുമ്പു തൊടാതെ അടര്‍ത്തിയെടുത്ത്‌, കാടിവെള്ളത്തില്‍ അരച്ചു പുരട്ടുക.
  • കച്ചോലത്തിന്‍റെ ഇല അരച്ചു പുരട്ടുക
  • കാഞ്ഞിരത്തിന്‍റെ വേരിന്മേല്‍ത്തൊലി കഷായം വെച്ച്, എണ്ണ കാച്ചി ആ എണ്ണ നിറുകയില്‍ വെക്കുക; പുറത്തു പുരട്ടുക

ഉള്ളില്‍ കഴിക്കാന്‍

  • നിലമ്പരണ്ട, നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ്‌, ചെറുകടലാടി ഇവ മൂന്നും ചേര്‍ത്തരച്ചു പാലില്‍സേവിക്കുക
  • ഗോമൂത്രം വറ്റിച്ച് അല്‍പ്പം മഞ്ഞള്‍ ചേര്‍ത്ത് ഗുളികയാക്കി സേവിക്കുക
  • ഗുല്‍ഗുലുതിക്തകാരിഷ്ടം, രസഗന്ധിമെഴുക്, ഗുല്‍ഗുലു ശുദ്ധിചെയ്തത്, ഗുല്‍ഗുലു ചേര്‍ന്ന മിക്കവാറും മരുന്നുകള്‍ എന്നിവ നല്ലതാണ്. വൈദ്യോപദേശം അനുസരിച്ചു സേവിക്കുക.
305 | തൈറോയിഡ് | THYROID DISORDERS
305 | തൈറോയിഡ് | THYROID DISORDERS

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: