290 | Gingivitis | മോണപഴുപ്പ്‌ | മോണരോഗം

  • കടുക്ക, നെല്ലിക്ക, താന്നിക്ക (ത്രിഫല), ഇരട്ടിമധുരം ഇവ കഷായം വെച്ച് കവിള്‍ക്കൊണ്ടാല്‍ മോണരോഗങ്ങള്‍ മാറും.
  • ഖദിരാദി ചൂര്‍ണ്ണം കൊണ്ട് പല്ലുതേക്കുന്നതും മോണയില്‍ പുരട്ടുന്നതും നല്ലതാണ്.
290 | Gingivitis | മോണപഴുപ്പ്‌ | മോണരോഗം
290 | Gingivitis | മോണപഴുപ്പ്‌ | മോണരോഗം

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s