280 | അര്‍ശസ് | PILES

  • ചുമന്നുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് നെയ്യില്‍ മൂപ്പിച്ച് ആ നെയ്യ് കൂട്ടി ഉണ്ണുക.
  • ചുമന്നുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞ് ചതച്ച് പശുവിന്‍ പാലില്‍ ഇട്ടു കാച്ചി സേവിക്കുക

ഈ ഔഷധപ്രയോഗം എല്ലാ അര്‍ശസ്സുകള്‍ക്കും, വിശേഷിച്ച് രക്താര്‍ശസ്സിനു വളരെ നല്ലതാണ്.

280 | അര്‍ശസ് | PILES
280 | അര്‍ശസ് | PILES

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “280 | അര്‍ശസ് | PILES”

  1. ബാലചികിത്സയെ പറ്റി കൂടുതൽ പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടാൽ ഉപകാരമായി …നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് എങ്കിലും അലൊപതിയിൽ നിന്നും മുക്തി നെടാമല്ലോ
    1.കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലക്കുള്ള ചൂട്
    2.വയറു വേദന മുതലായവ ,,,,,,,

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: