260 | ശിരസ്സില്‍ കഫക്കെട്ട്

  • തുമ്പയിലനീര് രണ്ടു തുള്ളി വീതം രണ്ടു മൂക്കിലും നസ്യം ചെയ്യുക.
  • കയ്യോന്നിനീര് രണ്ടു തുള്ളി വീതം രണ്ടു മൂക്കിലും നസ്യം ചെയ്യുക.
  • പത്യാക്ഷധാത്ര്യാദികഷായം നല്ലതാണ്.
260 | ശിരസ്സില്‍ കഫക്കെട്ട്

260 | ശിരസ്സില്‍ കഫക്കെട്ട്

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in ഗൃഹവൈദ്യം | HOME REMEDIES and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to 260 | ശിരസ്സില്‍ കഫക്കെട്ട്

  1. shagin says:

    “”ഈ പ്രയോഗം ആരുംസ്വന്തം ചെയ്യരുത് ആയുര്‍വേദ വൈദ്യന്‍റെ നിര്ദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രംപാടുള്ളൂ മരിച്ച സംഭവങ്ങള്‍ അനവധിയാണ്”” സാര്‍ facebookil ഇങ്ങനെ ഒരു കമന്റ്‌ കണ്ടു വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാമോ…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s