256 | പ്രമേഹം | DIABETES

  • നെല്ലിക്കാനീരും, അമൃതിന്‍നീരും സമമെടുത്ത് ഒരു ടീസ്പൂണ്‍ മഞ്ഞള്‍പ്പൊടിയും ചേര്‍ത്തു സേവിച്ചാല്‍ പ്രമേഹം ശമിക്കും.
  • പേരാലിന്‍റെ തോലും വെള്ളവും 1:10 അനുപാതത്തില്‍ ചേര്‍ത്തു കഴിച്ചാല്‍ പ്രമേഹം ശമിക്കും.
256 | പ്രമേഹം | DIABETES

256 | പ്രമേഹം | DIABETES

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in ഗൃഹവൈദ്യം | HOME REMEDIES and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s