209 | പ്രമേഹം | DIABETES

അകത്തിയില (അഗസ്തി) പിഴിഞ്ഞ നീരില്‍ മഞ്ഞള്‍പ്പൊടിയും തേനും ചേര്‍ത്ത് തുടരെത്തുടരെ സേവിക്കുന്നത് പ്രമേഹരോഗങ്ങളുടെ ശമനത്തിന് ഉത്തമമാണ്.

209 | പ്രമേഹം | DIABETES

209 | പ്രമേഹം | DIABETES

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in ഗൃഹവൈദ്യം | HOME REMEDIES and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s