198 | യോനിയിലെ അണുബാധ, ചൊറിച്ചില്‍ | Vaginal Infection

1 | ഇലഞ്ഞിത്തൊലി കഷായം വെച്ച് ക്ഷാളനം ചെയ്‌താല്‍ യോനിയിലെ അണുബാധയും ചൊറിച്ചിലും മാറും.

2 | അരയാല്‍ത്തൊലി കഷായം വെച്ച് ക്ഷാളനം ചെയ്താലും യോനിയിലെ അണുബാധയും ചൊറിച്ചിലും മാറും.

198 | യോനിയിലെ അണുബാധ, ചൊറിച്ചില്‍ | Vaginal Infection

198 | യോനിയിലെ അണുബാധ, ചൊറിച്ചില്‍ | Vaginal Infection

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in ഗൃഹവൈദ്യം | HOME REMEDIES and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s