194 | COUGH | ചുമ | LUNG FIBROSIS

  • പനിനീര്‍പ്പൂവിന്‍റെ ഇതള്‍ (गुलाब फूल) അരച്ചു തേനും കൂട്ടി സേവിച്ചാല്‍ ചുമ മാറും.
  • 5 മുക്കുറ്റിയും 5 കുരുമുളകും ചേര്‍ത്ത് അരച്ചു സേവിച്ചാല്‍ ചുമ ശമിക്കും. Lung Fibrosis മാറും.
194 | COUGH | ചുമ | LUNG FIBROSIS
194 | COUGH | ചുമ | LUNG FIBROSIS

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: