187 | ഹെര്‍ണിയ | HERNIA

വള്ളിയുഴിഞ്ഞനീരില്‍ കടുക്കത്തോട്, വെളുത്തുള്ളി, ചുക്ക്, കഴഞ്ചിക്കുരു ചുട്ടത് ഇവ നാലും അരച്ചു ചേര്‍ത്ത് സേവിച്ചാല്‍ ഹെര്‍ണിയ ഭേദമാകും

ഒരു നേരം ഒരു ടീസ്പൂണ്‍ വെച്ച് മൂന്ന് നേരം സേവിക്കാം.

കഴഞ്ചിക്കുരു കനലില്‍ ചുടുമ്പോള്‍ പൊട്ടിത്തെറിക്കും – സൂക്ഷിച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്യണം.

വല്ലിയുഴിഞ്ഞയുടെ നീര് 12 മില്ലി ലിറ്റര്‍ വരെ സേവിക്കാം.

ഉങ്ങിന്‍റെ തൊലി പൊളിച്ച് അരപ്പട്ട കെട്ടുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്

187 | ഹെര്‍ണിയ | HERNIA

187 | ഹെര്‍ണിയ | HERNIA

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in ഗൃഹവൈദ്യം | HOME REMEDIES and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s