121 | ദഹനസംബന്ധിയായ ഉദരരോഗങ്ങള്‍ | DIGESTIVE DISORDERS

ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, അയമോദകം, ജീരകം, കരിഞ്ചീരകം (കൃഷ്ണജീരകം) ഇവ 15 gm വീതം എടുത്ത് നന്നായി ഉണക്കി നന്നായി പൊടിച്ച്, 15 gm വീതം പെരുങ്കായം, ഇന്തുപ്പ് എന്നിവ വെവ്വേറെ വറുത്ത് നന്നായി പൊടിച്ച്, കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചൂര്‍ണ്ണം ദഹനസംബന്ധിയായി വയറ്റില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരമാണ്.

ഈ ചൂര്‍ണ്ണം സൂക്ഷിച്ചു വെയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

ദഹനപ്രശ്നങ്ങള്‍, വായു കോപം, വയറുവേദന തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലോ, മോരിലോ ഒരു സ്പൂണ്‍ ചൂര്‍ണ്ണം നന്നായി കലക്കി കഴിക്കുന്നത്‌ വളരെ ഫലപ്രദമാണ്.

ആഹാരസാധനങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു “ചട്ണി” ആയും ഈ ചൂര്‍ണ്ണം ഉപയോഗിക്കാം.

DIGESTION
DIGESTION

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s