101 | ആര്‍ത്തവശൂല | MENSTRUAL COLIC

തെങ്ങിന്‍പൂക്കുലയും ഞവരനെല്ലിന്‍റെ അരിയും നാടന്‍ പശുവിന്‍റെ പാലും ചേര്‍ത്ത് പാല്‍ക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാല്‍ ആര്‍ത്തവകാലത്തുണ്ടാകുന്ന വയറുവേദന പോകും.

പാല്‍ക്കഞ്ഞിയോ പായസമോ പാല്‍ക്കഷായമോ ആയി ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി.

ഈ പാല്‍ക്കഷായം ഉണ്ടാക്കുമ്പോള്‍ അതില്‍ കുറുന്തോട്ടി കൂടി ചേര്‍ത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാല്‍ ആര്‍ത്തവശൂലയ്ക്കും (MENSTRUAL COLIC) അത്യുത്തമം.

MENSTRUAL COLIC
MENSTRUAL COLIC

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

 

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s