99 | ഭക്ഷ്യവിഷബാധ | FOOD POISON

ആഹാരത്തില്‍ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന വിഷബാധയ്ക്കും വയറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും പെട്ടന്ന് ശമനം കിട്ടാന്‍ ഇതില്‍ ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചാല്‍ മതി.

1 | കൂവളത്തിന്‍റെ ഇല മോരില്‍ അരച്ചു കഴിക്കുക.
2 | മുള്ളന്‍ ചീര സമൂലം അരച്ചു നീരെടുത്ത്, 10 ml നീര് പാലില്‍ ചേര്‍ത്ത് കഴിക്കുക.

FOOD POISON

FOOD POISON

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in ഗൃഹവൈദ്യം | HOME REMEDIES and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s