96 | സ്ത്രീകളിലെ മീശ വളര്‍ച്ച | MOUSTACHE IN WOMEN

എരിക്കിന്‍റെ പാല് (ഇല അടര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ഊറിവരുന്ന കറ) ബാധിച്ച ഭാഗത്ത് പുരട്ടുക.

MOUSTACHE IN WOMEN
MOUSTACHE IN WOMEN

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

3 thoughts on “96 | സ്ത്രീകളിലെ മീശ വളര്‍ച്ച | MOUSTACHE IN WOMEN”

  1. Entered molkku cheruthayi Roma valarchundu erukkin pal purattiyal mukham pollipokumo ethu ariyan enthanu vashi enikku vaidhyan made ariyilla athu kondanu chodichathu ulla vaidyan markku ethine kurichu nischayam pora ethu ethra thavana purattanam athu kashinjal pinneedu roma valarcha undakumo oru marupady pratheekshikkunnu

    Like

  2. എരിക്കിന്റെ പാൽ അരിമ്പാറയിൽ പുരട്ടിയാൽ അരിമ്പാറ പൊഴിഞ്ഞുപോയി വ്രണമാകുമെന്ന് കണ്ടു.. മീശയിൽ പുരട്ടിയാലും അത് സംഭവിക്കുമോ? എത്രനാൾ പുരട്ടണം?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s