77 | പനി | FEVER

കരിംജീരകം (NIGELLA SATIVA LINN.) തൈരില്‍ ചേര്‍ത്ത് കഴിച്ചാല്‍ കൂടിയ പനി വരെ മാറും.

ഒരു സ്പൂണ്‍ തൈരില്‍ ഒരു സ്പൂണ്‍ കരിംജീരകപ്പൊടി ചേര്‍ത്ത് കഴിക്കുക.

പനിയ്ക്ക് ഗൃഹവൈദ്യത്തില്‍ അനേകം ഔഷധങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളുടെ കൂടെയും പനി വരാം. പനിയോടോപ്പം അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെയും മാറ്റാന്‍ ഗൃഹവൈദ്യഔഷധങ്ങള്‍ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം.

FOR FEVER
FOR FEVER

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “77 | പനി | FEVER”

  1. കരിംജീരകവും തൈരും പനിക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി.. ഒരു നേരം കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടി.. നന്ദി..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s