76 | ഓര്‍മ്മക്കുറവ് | FORGETTING

മുത്തിള്‍ (Centella Asiatica) സമൂലം ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്ത് കുടിക്കുന്നത് ഓര്‍മ്മക്കുറവ് മാറാന്‍ നല്ലതാണ്.

വല്ലാരച്ചീര, കരിന്തക്കാളി, കരിമുത്തിൾ, കുടകൻ,കുടങ്ങൽ, കൊടുങ്ങൽ, സ്ഥലബ്രഹ്മി, മണ്ഡൂകപർണ്ണി എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളില്‍ മുത്തിള്‍ അറിയപ്പെടുന്നു.

FOR FORGETTING
FOR FORGETTING

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

3 thoughts on “76 | ഓര്‍മ്മക്കുറവ് | FORGETTING”

  1. Samoolam idichu pizhiyuka ennu parayunnedhu enganeyanu cheyyendedhu? enthenkilum kanakku undo? ethra alavu, ethra pravashyam oru divasam kazhikkanam??

    Like

  2. എത്ര ദിവസം കഴിക്കണം..അളവും പറഞ്ഞ് തരാമോ ………

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s