65 | പനി | തൈറോയിഡ് | FEVER | THYROID

കടുക്ക ശര്‍ക്കര ചേര്‍ത്തരച്ച് ചിറ്റമൃതിന്‍ നീരില്‍ കഴിക്കുക.

ചിറ്റമൃത്, അമൃത് എന്ന് രണ്ടു ചെടികള്‍ ഉണ്ട്. ചിറ്റമൃത് ആണ് വേണ്ടത്.

കഴലയില്‍ നീര്, മുട്ടിന് നീര് തുടങ്ങി ശരീരത്തില്‍ നീര്‍ക്കോളുള്ള പനികള്‍ വന്നാല്‍ മാറാന്‍ ഉത്തമം.  അന്നനാളത്തില്‍ കാന്‍സര്‍ ആവിര്‍ഭവിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പനി മാറാന്‍ അത്യുത്തമ ഔഷധം. ഹൈപ്പര്‍ തൈറോയിഡിസം (HYPERTHYROIDISM), ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം (HYPOTHYROIDISM) രണ്ടും മാറുന്നതായി അനുഭവം.

FOR FEVER & THYROID
FOR FEVER & THYROID

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

9 thoughts on “65 | പനി | തൈറോയിഡ് | FEVER | THYROID”

 1. Chittamrathu തണ്ടിന്‍റെ നീരോ ഇലയുടെ നീരോ.തണ്ട് പിഴിഞ്ഞാല്‍ നീര് കിട്ടുക പ്രയാസമാണ്.കടുക്ക തോട് ആണോ കാംബാണോ അരക്കേണ്ടത്

  Like

 2. how many days?i am taking homeo medicine for thyroid now. Can I use along with it or stop the thyroid medicine and use this herbal medicine only?

  Like

  1. ഈ മരുന്നു കഴിക്കാം. കഴിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നും ഒറ്റയടിക്കു നിര്‍ത്തരുത്. ഇതിന്‍റെ ഫലം കണ്ടുതുടങ്ങുമ്പോള്‍ നിര്‍ത്താം.

   Like

  1. വിദ്രധികളള്‍ക്ക് കൊടുവേലി ശുദ്ധി ചെയ്തത് പാലില്‍ കഴിച്ചാല്‍ നല്ലതാണ്.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s