35 | പനി | ജ്വരം | FEVER

60 ഗ്രാം തുളസിയില രണ്ടു നാഴി വെള്ളത്തില്‍ വേവിച്ച് ഒരു നാഴിയാക്കി വറ്റിച്ച് പാലും പഞ്ചസ്സാരയും ചേര്‍ത്ത് കുടിച്ചാല്‍ പനി മാറും. ഇതില്‍ അല്‍പ്പം ഏലത്തരി കൂടെ ചേര്‍ത്താല്‍ ജ്വരം വേഗം മാറും.

പാല്‍ എന്നാല്‍ നാടന്‍ പശുവിന്‍ പാല്‍ എന്നാണ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്. പാക്കറ്റ് പാല്‍ അല്ല.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR FEVER

FOR FEVER

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in ഗൃഹവൈദ്യം | HOME REMEDIES and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to 35 | പനി | ജ്വരം | FEVER

  1. Saiju says:

    Fix have any treatment ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s