17 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE

കീഴാര്‍നെല്ലി (PHYLLANTHUS NIRURI) തൊട്ടുരിയാടാതെ സമൂലം പറിച്ച് പാലില്‍ അരച്ചു കഴിക്കുന്നത് മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറാന്‍ ഉത്തമമാണ്.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR JAUNDICE

FOR JAUNDICE

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in ഗൃഹവൈദ്യം | HOME REMEDIES and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s