16 | പല്ലുവേദന | TOOTHACHE

പല്ലുവേദനച്ചെടിയുടെ അഞ്ചു പൂവും, കുടവന്റെ അഞ്ച് ഇലയും ചേര്‍ത്ത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരം വായില്‍ ഇട്ടു ചവയ്ക്കുക. പല്ലുവേദനയ്ക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR TOOTHACHE
FOR TOOTHACHE

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “16 | പല്ലുവേദന | TOOTHACHE”

  1. Anthavasiji , ഒരു അപേക്ഷ ഉണ്ട്. പല്ലുകളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും അവയെ ആരോഗ്യപൂർവം നിലനിർത്താനും ഉള്ള ദിനചര്യയുടെ ഒരു കുറിപ്പ ഇടുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.എന്തോകെ കൊണ്ട് പല്ലു തേക്കാമെന്നും എങ്ങനെ കേടായ പല്ലുകളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും, ഏതു തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നും മറ്റും അടങ്ങുന്ന ഒരു ലേഘനം .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s