08| അര്‍ശസ് | PILES

മുള, കൊട്ടത്തേങ്ങ, ചെറുകടലാടി, കരിഞ്ജീരകം എന്നിവ സമം എടുത്ത് 60 ഗ്രാം ആക്കി 12 ഗ്ലാസ്‌ വെള്ളത്തില്‍ തിളപ്പിച്ച്‌ ഒന്നര ഗ്ലാസ്സായി വറ്റിച്ചു മൂന്നു നേരം കഴിച്ചാല്‍ അര്‍ശസ് പൂര്‍ണ്ണമായും സുഖപ്പെടും.

For Piles
For Piles

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “08| അര്‍ശസ് | PILES”

  1. 20 വർഷത്തിലധികമായി പൈൽസ്‌. ഒരു ഒപ്പറേഷൻ 15 വർഷം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും അതേപോലെ കുരു പുറത്തേക്ക് വരും. തള്ളിക്കേറ്റിയാലേ പോവു. മൂന്നോളം കുരു പുറത്തേക്കു വരും. ബ്ലീഡിംഗ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഇടക്കിടെ വേദനയു പുകച്ചലും. പ്രതിവിധി പറയാമോ?

    watSapor or call 9995758470

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: